Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.Ogólnie

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.city-hotel.pl

1.2 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w serwisie city-hotel.pl jest Hotel City Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. 3 Maja 6.

1.3 Hotel City Sp. z o.o.  respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Ochrona prywatności naszych klientów, w tym bezpieczeństwo dotyczących ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by osoby korzystające z naszego serwisu city-hotel.pl miały poczucie, że mogą na nas polegać, że stosowane przez nas standardy gwarantują przetwarzanie powierzonych nam informacji zawsze zgodnie z deklarowanym celem  i chronią je przed nadużyciami.

2.Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu informacyjnego www.city-hotel.pl  mogą być Państwo proszeni  o udostępnienie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują warunki wykorzystania danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  • Formularze kontaktowe/zamówień

Dane, o które prosimy, to w większości przypadków imię, nazwisko  i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień prosimy o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Pola obowiązkowe są oznaczone.

  • Newsletter

Zgoda na zaprenumerowanie newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego  adresu e-mail lub wyrażenia zgody w innej formie pisemnej (np. w wiadomości e-mail). Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi wiadomość e-mail. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane wykorzystamy wyłącznie w celu udostępnienia funkcjonalności.

  • Oferty handlowe

Kontakt z Hotel City Sp z o.o. poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub pozostawienie adresu e-mail podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem hotelu, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie oferty handlowej. Zgoda ta jest niezbędna abyśmy mogli wysłać Państwu np. wycenę, którą Państwo zamówili. Mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych.

  • Gromadzenie danych na serwerze

Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny.
W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Hotel City Sp. z o.o. przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli Państwo dobrowolnie przekażą nam dane o charakterze osobowym, wówczas nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać w sposób niezgodny z przepisami prawa bądź naruszający warunki określone przez Państwa w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane jedynie wówczas, gdy zobowiążą nas do tego nakazy władzy państwowej lub sądowej. Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

3.Bezpieczeństwo

Hotel City będzie przechowywać Wasze dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Wasze dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy, którzy maja dostęp do Waszych danych, aby w imieniu Hotel City Sp. z o.o  realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem

4.Polityka „Cookies” więcej

5. Kontakt w sprawie ochrony danych

Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo , usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do:

Hotel City Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz
e-mail: KDO@city-hotel.pl

Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

6.Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (UODOS) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych. W rejestrze tym zostały zarejestrowane zbiory danych osobowych prowadzonych przez Hotel City Sp z o.o.

7.Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane:

organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych, usługodawcy, spółki powiązane oraz działy wewnętrzne Hotel City Sp z o.o. w związku z wypełnianiem celów określonych w pkt 8.

8.Korzystanie z wtyczek:

Wtyczki („plug-ins”) portali społecznościowych takich jak facebook.com i Twitter oraz rezerwacji online Profitroom – upper znajdują się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc., Twitter Inc., Profitroom Sp .z o.o. („Operator”).

  • Social Media

Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych wtyczki działają na zasadzie „2-click buttons”. Ta forma integracji zapewnia, że podczas uzyskiwania dostępu do witryny z poziomu naszej strony zawierającej takie wtyczki, nie następuje automatyczne podłączenie do serwerów dostawców. Tylko jeśli wtyczki zostaną włączone i zostanie wydana zgoda na przekazywanie danych, przeglądarka będzie tworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartości poszczególnych wtyczek są następnie transmitowane przez dostawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie wyświetlane na ekranie.

Wtyczka przekazuje dostawcy informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp. Jeśli podczas oglądania naszej strony, użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, czyli informacje do których miałeś dostęp przypisuje do zalogowanego konta użytkownika. Informacja o korzystaniu z dowolnej funkcji (np. klikając przycisk „Lubię to” czy pozostawienie komentarza) również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

  • Rezerwacja online pokoi poprzez Upper – Profitroom

Upper obsługiwany jest przez PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000303746

W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.

9.Uwagi końcowe

a) Hotel City Sp. z o.o. jako administrator serwisu www.city-hotel.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwis www.city-hotel.pl, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.city-hotel.pl.

b) Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez Hotel City Sp. z o.o. nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.

c) Firma Hotel City Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz innych stron należących do Hotel City Sp. z o.o obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

d) Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu city-hotel.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Hotel City Sp. z o.o.  na adres email: KDO@city-hotel.pl

 

Używamy plików Cookies, aby nasz serwis był dla Ciebie wygodniejszy i przyjaźniejszy. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Polityka plików cookies Zamknij