INFORMACJA

Drodzy Goście,

Zapraszamy serdecznie, nasze usługi są dostępne dla gości zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Do 9 kwietnia 2021 r.,  usługi hotelarskie będą dostępne tylko dla ograniczonego w rozporządzeniu grona gości m.in.:

 • służb mundurowych i związanych z nimi pracownikami cywilnymi,
 • medyków,
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
 • członków załogi samolotu,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • członków obsady pociągu,
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej syste-
  mu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;
 • dla pracowników przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne o o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji,
 • dla żołnierzy wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dla osób wykonujących czynności zawodowe poza miejscem zamieszkania związanymi z telekomunikacją, usług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych,
 • dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców
  posiadających koncesję,
 • dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;
 • dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadku odwołania lub przesunięcia lotu

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji: tel. 52 325 25 00 lub e-mail: rezerwacja@city-hotel.pl

 

Używamy plików Cookies, aby nasz serwis był dla Ciebie wygodniejszy i przyjaźniejszy. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Polityka plików cookies Zamknij